فهرست منابع “بنوادا”

 1. آنتونی کریستی، اساطیر چین، ترجمه‌ی محمّد حسین باجلان فرّخی، تهران، انتشارات اساطیر، چاپ دوم، ۱۳۷۳
 2. ادیت همیلتون، سیری در اساطیر یونان و رم، ترجمه‌ی عبدالحسین شریفیان، تهران، انتشارات اساطیر، چاپ دوم، ۱۳۸۳
 3. استیوارد پرون،اساطیر رُم، ترجمه‌ی محمّد حسین باجلان فرّخی، تهران، انتشارات اساطیر، چاپ اوّل، ۱۳۸۱
 4. امید عطایی، آفرینش خدایان ، تهران، انتشارات عطائی، چاپ اوّل، ۱۳۷۷
 5. برندا اسمیت، مصر باستان، ترجمه‌ی آزیتا یاسائی، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ ششم، ۱۳۸۶
 6. پرویز رجبی، هزاره‌های گمشده، تهران، انتشارات توس، چاپ اول،۱۳۸۰، جلد اول
 7. جان راسل هینلز، شناخت اساطیر ایران، ترجمه‌ی محمّد حسین باجلان فرّخی، تهران، انتشارات اساطیر، چاپ دوم، ۱۳۸۵
 8. حسین وحیدی، گاتها، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم، ۱۳۸۵
 9. دان ناردو، جمهوری روم، ترجمه‌ی سهیل سمّی، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ سوم، ۱۳۸۳
 10. رکس وارنر، دانشنامه‌ی اساطیر جهان، ترجمه‌ی ابوالقاسم اسماعیل‌پور، تهران، انتشارات اسطوره، چاپ سوم، ۱۳۸۷
 11. روژه کایوا، مجموعه مقالات”جهان اسطوره‌شناسی ۴″، مقاله‌ی “کنش اسطوره”، ترجمه‌ی جلال ستّاری، تهران، انتشارات مرکز‍، چاپ اوّل، ۱۳۷۹
 12. ریچارد کاوندیش،اسطوره شناسی:دایره‌المعارف مصوّر اساطیر و ادیان مشهور جهان، ترجمه‌ی رقیّه بهزادی، تهران،    نشر علم،چاپ اوّل،۱۳۸۷
 13. ژولیت پیگوت، اساطیر ژاپن، ترجمه‌ی محمّد حسین باجلان فرّخی، تهران، انتشارات اساطیر، چاپ دوم، ۱۳۸۴
 14. سی. اِی. بورلند، اسطوره‌های حیات و مرگ،ترجمه‌ی رقیّه بهزادی، تهران، نشر علم، چاپ اول، ۱۳۸۷
 15. عبّاس قدیانی، تاریخ فرهنگ و تمدّن ایران در دوره‌ی ساسانیان، تهران، انتشارات فرهنگ مکتوب، چاپ دوم، ۱۳۸۴
 16. عبدالرّفیع حقیقت رفیع، خدمات ایرانیان به اسلام، تهران ، انتشارات کومش ، چاپ اوّل، ۱۳۸۰
 17. عهد عتیق(تورات)
 18. قرآن کریم
 19. ک. ک. روتوِن، اسطوره، ترجمه‌ی ابوالقاسم اسماعیل پور، تهران، انتشارات مرکز، چاپ اوّل، ۱۳۸۷
 20. کتایون مزداپور، داغ گل سرخ، تهران، انتشارات اساطیر، چاپ اوّل، ۱۳۸۳
 21. محمّد تقی فعّالی، آفتاب و سایه‌ها، تهران، انتشارات نجم‌الهدی، چاپ سوم، ۱۳۸۶
 22. محمّد علی حسین زاده، سیری در مکتب یهود، تهران، انتشارات کیهان، چاپ اول، ۱۳۸۳
 23. موسی جوان، افسانه‌های دینی مصر باستان، تهران، انتشارات دنیای کتاب، چاپ دوم، ۱۳۸۶
 24. مهرداد بهار،از اسطوره تا تاریخ، گردآورنده و ویراستار:ابوالقاسم اسماعیل‌پور، تهران، نشر چشمه، چاپ پنجم،۱۳۸۶
 25. مهرداد بهار، پژوهشی در اساطیر ایران، ویراستاری کتایون مزداپور، تهران، انتشارات آگاه، چاپ چهارم،۱۳۸۱
 26. نورمن ال. ماخت و مری‌هال، تاریخ برده داری، ترجمه‌ی سهیل سمّی، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ دوم، ۱۳۸۵
 27. ورونیکا ایونس، اساطیر هند، ترجمه‌ی محمّد حسین باجلان فرّخی، تهران، انتشارات اساطیر، چاپ اول، ۱۳۷۳
 28. ولفگانگ تارنووسکی، گلادیاتورها، ترجمه‌ی بهروز بیضایی، تهران، انتشارات قدیانی، چاپ اوّل، ۱۳۸۵
 29. ه. و. آلیس دیویدسون، شناخت اساطیر اسکاندیناوی، ترجمه‌ی محمّد حسین باجلان فرّخی، تهران، انتشارات اساطیر، چاپ اول، ۱۳۸۵
 30. هاشم رضی، دین و فرهنگ ایرانی پیش از زرتشت، تهران ، انتشارات سخن، چاپ اوّل، ۱۳۸۲
 31. یوسف فضائی، سیر تحوّلی دین‌های یهود و مسیح، تهران، انتشارات عطائی، چاپ اوّل، بی تا

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.