دورتر از روزگاران دور(بنوادا-17)

قبل از مطالعه مطلب حتماً بخوانید:
 درباره “بررسی نظام فکری و اخلاق جمعی ملل در اسطوره ها
 چکیده،پیشگفتار و پیشینه ی تحقیق

 

«روزگاری آب‌های عظیمی وجود داشتند و بر روی آب نقشی از روغن، همچون رنگین کمان ظاهر شد که شناور بود و آزادانه حرکت می‌کرد. سپس خدایان تولّد یافتند و هشت نسل از آنان به وجود آمد و خود را تا تولّد ایزانامی و ایزاناگی پنهان کردند. سپس بنابر دستوری که به آنان داده شد، زمین سخت را در زیر آسمان ساختند»[۱]ایزانامی و ایزاناگی نخستین نیاکان انسان‌ها بودند و بسیاری از سرزمین‌ها و نمودهای طبیعی مانند جزایر ژاپن، کوه‌ها ، درختان، باد و دیگر نمود‌های طبیعت را آفریدند.[۱] اسطوره های حیات و مرگ، ص۸۶

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.